Những cuốn sách về kỹ năng hay nhất của Brian Tracy

Những cuốn sách về kỹ năng hay nhất của Brian Tracy

Brian Tracy là diễn giả, nhà đào tạo, chuyên gia tư vấn nổi tiếng. Ông là chủ tịch tổ chức Brian Tracy International, một công ty đào tạo và tư vấn, có trụ sở ở Solana Beach, California. Brian đã tự mình vươn lên trên con đường đi tới thành...
Tóm tắt & Review sách Thuật lãnh đạo – Brian Tracy

Tóm tắt & Review sách Thuật lãnh đạo – Brian Tracy

Tóm tắt & review Thuật lãnh đạo: Nghệ thuật lãnh đạo không chỉ là kinh nghiệm mà còn là những bài học đáng giá, giúp nhà lãnh đạo nắm bắt được những khó khăn trong việc quản lý nhân viên của mình với sự thông minh trong hành động và...