Tóm tắt & Review sách Quản lý thời gian – Martin Manser

Tóm tắt & Review sách Quản lý thời gian – Martin Manser

Trong suốt 30 năm làm việc, tôi đã phải tự hỏi mình một số câu hỏi khó: Tôi muốn gì trong cuộc sống? Tôi muốn đạt được những gì? Tôi thuộc kiểu người nào? Làm thế nào tôi có thể phát triển bản thân với tư cách là một con...