Menu Đóng

từ vựng

Từ vựng tiếng Anh về cây cối

Bảng tổng hợp những từ vựng về cây cối, các loài hoa và các từ vựng liên quan đến cây trong tiếng Anh (botanical vocabularies):… [Total: 0    Average: 0/5] Bài viết tương tự: Từ vựng tiếng Anh về các loài động vật Từ vựng tiếng anh chuyên ngành công nghệ thông tin Từ vựng tiếng Anh 12 con giáp…

Từ vựng tiếng Anh về các loài động vật

Từ vựng tiếng Anh về các loài động vật: alligator/ˈælɪɡeɪtər/Con cá sấu antelope/’æntiloupCon linh dương bat/bæt/Con dơi bear/ber/Con gấu beaver/ˈbiːvər/Con hải ly bee/biː/Con ong bison/ˈbaɪsn/Bò… [Total: 0    Average: 0/5] Bài viết tương tự: Những động từ thông dụng nhất trong tiếng Anh Từ vựng tiếng Anh về cây cối Từ vựng tiếng anh chuyên ngành công nghệ thông tin…

error: Content is protected !!!