Tóm tắt & Review Harry Potter và hoàng tử lai – J. K. Rowling

Tóm tắt & Review Harry Potter và hoàng tử lai – J. K. Rowling

Tóm tắt & Review Harry Potter và hoàng tử lai (Harry Potter and the half-blood prince) của tác giả J. K. Rowling 1. Giới thiệu tác giả Joanne “Jo” Rowling, (sinh ngày 31 tháng 7 năm 1965), bút danh là J. K. Rowling,và Robert Galbraith. Cư ngụ tại thủ đô...