Những tác phẩm văn học thế giới kinh điển

Những tác phẩm văn học thế giới kinh điển

Danh sách tổng hợp những tác phẩm văn học thế giới kinh điển: 1. Bố già (The Godfather) của tác giả Mario Puzo Bố già (The Godfather) – Mario Puzo Thế giới ngầm được phản ánh trong tiểu thuyết Bố già là sự gặp gỡ giữa một bên là ý...